skuteczność
i efektywność

skuteczność
i efektywność

skuteczność
i efektywność

EDBAD

EDBAD pracownia doradczo – badawcza to nowoczesna firma na rynku badawczym, łącząca wieloletnie doświadczenie ze świeżością spojrzenia na otaczający Nas świat. Działamy od 2012 roku i w tym czasie zrealizowaliśmy ponad 100 projektów badawczych w różnych obszarach tematycznych. Obszarem badawczym, który jest dla Nas priorytetem, jest sektor publiczny. Zespół badaczy skupia swoją uwagę przede wszystkim na kwestiach potrzebnych miastu i województwu. Zespół tworzą specjaliści z każdego obszaru badań społecznych, począwszy od badań ewaluacyjnych przez badania jakościowe do ilościowych. Aby móc sprecyzować kierunek jakichkolwiek działań w życiu publicznym, należy liczyć się z opinią społeczeństwa. Reakcja na zmieniającą się sytuację polityczną, ekonomiczną czy społeczną, najlepiej widoczna jest w zachowaniach ludzi. Nasi Klienci otrzymują od nas rzetelną informację, niezbędną do podejmowania decyzji związanych z rozwojem ich działalności na rynku.

Mamy doświadczenie w koordynacji projektów badawczych zarówno o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Poza doświadczeniem, jakie posiadamy, naszym atutem jest fakt, że mamy sieć ankieterską na terenie całego kraju.Zespół badawczy tworzą profesjonaliści z zakresu socjologii, psychologii i marketingu. Dysponujemy zespołem statystyków, którzy gwarantują wysoką jakość prowadzonych analiz. Ponadto współpracujemy z 19 koordynatami regionalnymi na ternie każdego województwa oraz około 350 ankieteramiWspółpracujemy m.in. z pracownikami dydaktycznymi Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy. Oferujemy pełny zakres usług badawczych zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Sami wykonujemy badania, a także koordynujemy pracę podległych nam pracowników. Na każdym etapie badania zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów, a badania prowadzone są w sposób zgodny z zasadami poprawności metodologicznej. Na bieżąco monitorujemy postępy prac i reagujemy na pojawiające się trudności.


Skontaktuj Się z nami

Żwirki 6, 90-450 Łódź
tel. 693 62 28 28
E-mail: biuro@edbad.edu.pl