skuteczność
i efektywność

skuteczność
i efektywność

skuteczność
i efektywność

Metody

Metody Ilościowe

Badania ilościowe stosowane są, gdy chcemy opisać dane zjawisko w kategoriach ilościowych. Wyniki takich badań są zwykle prezentowane w postaci tabel, wykresów i procentów.

 

• Bezpośredni Standaryzowany Wywiad Kwestionariuszowy (PAPI)

• Bezpośredni Wywiad Kwestionariuszowy Wspomagany Komputerowo (CAPI)

• Wywiad Telefoniczny Wspomagany Komputerowo (CATI)

• Wywiad Internetowy Wspomagany Komputerowo (CAWI)

• Ankieta audytoryjna (np. w szkołach, na uczelniach, podczas spotkań lub konferencji)

• Ankieta ogólnie dostępna

• Tajemniczy Klient (Mystery Shopping)


Metody Jakościowe

Badania jakościowe realizowane są przede wszystkim, gdy celem badania jest pogłębianie wiedzy na temat danego zjawiska.

• Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI)

• Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)

• Eksperymenty i obserwacje

• Panel ekspercki

• Obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca


Skontaktuj Się z nami

Żwirki 6, 90-450 Łódź
tel. 693 62 28 28
E-mail: biuro@edbad.edu.pl